Езиково обучение

Учебен център Bridge Edu провежда

 • Всички видове езикови курсове – английски, немски, френски, испански, италиански, руски, турски, гръцки и български език за чужденци - различни нива и продължителност
 • индивидуален подход към отделния клиент с възможност за избор на системата, времето и продължителността на обучение
 • комфортна, модерна и уютна среда за обучение
 • високо качество и европейски образователни стандарти
 • издаване на свидетелство за изкарано ниво по чужд език съгласно Европейската езикова рамка
 • обучение в група или индивидуално
 • обучение за корпоративни клиенти:  провежда се в офисите на клиентите или в наши зали, в удобно за тях време ;  избор на система в зависимост от потребностите и сферите на работа
 • обучение на деца, ученици, студенти и възрастни
 • обучение по общоезиково обучение
 • обучение по специализирано езиково обучение: морски английски, бизнес английски, английски/ немски/ руски за бармани и сервитъори, медицински английски/ немски, правен английски, финансов английски, разговорни курсове, подготовка за изпити, подготовка за интервюта

 

Обучението включва:

 • Квалифициран преподавател, с минимум 5 години опит в преподаването
 • Безплатен входящ тест
 • Безплатни учебни материали, предоставяни от преподавателя по време на часовете, специално подбрани за целите на урока
 • Разнообразни интерактивни упражнения, ролеви игри, дискусии, проекти, диалози
 • Тест в средата на курса – показател за напредването на курсиста
 • Тест в края на курса – показател за успешно преминаване на нивото
 • Подробен доклад за всеки курсист, описващ знанията му в отделните компоненти на езика
 • По време на курса преподавателите следят посещаемостта на курсистите и отбелязват присъствието им всеки час.
 • След приключване на курса всеки курсист получава сертификат за завършено ниво, с оценка, базирана на резултатите от двата теста и работата в клас.
 • След приключване на курса Вашата фирма ще получи подробен доклад за всеки курсист, описващ знанията му в отделните компоненти на езика
-->