Цени

Езиково обучение общ профил

Един модул от 30 учебни часа (1 учебен час = 40 минути)
В група – 150 лева ( 5 лв за уч. час)
Индивидуално в модул – 270 лева ( 9 лв за уч.час)

 

Нива на обучение/ брой модули :

А 1: 2 модула
А 2: 2 модула
B 1: 3 модула
B 2: 3 модула
C 1: 3 модула
C 2: 3 модула

Индивидуален час : 13 лв за уч. час

               

Специализирано обучение ( подготовка за изпити, специализирано езиково обучение)

I модул от 30 учебни часа (1 учебен час = 40 минути)
В група – 210 лева ( 7 лв за уч.час)
Индивидуално в модул– 390 лева ( 13 лв за уч.час)
Индивидуален час: 15 лв
Помощ на ученик : месечна такса за един предмет : 16 учебни часа – 80 лв.

-->