Курсове

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР BRIDGE EDU ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ДЗИ ПО:

  • БЕЛ;
  • чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език);
  • математика;
  • физика и астрономия;
  • биология и здравно образование;
  • химия и опазване на околната среда;
  • история и цивилизация;
  • география и икономика;
  • предметен цикъл “Философия”


30 учебни часа. Цена 210 лв.

Курсът дава възможност на учениците да проверят готовността си за зрелостния изпит  според утвърдените държавни изисквания за неговия формат и съдържание. Работи се със специално разработени за целта тестове и учебни материали, осигурени от учебния център
По време на курса зрелостниците  правят в реално време примерни тестове, обсъждат ги подробно с преподавателя и получават оценка на резултатите си;. получават насоки за по-нататъшната си подготовка за успешното полагане на зрелостния изпит

 

 

Курс за писане на есе на английски език
20 учебни часа. Цена 1
50 лв.

 

Програмата на курса за писане на есе на английски език е разработена въз основа на  изискванията за структуриране на есе на английски език,. Специално внимание е отделено и на най-често срещаните проблеми при учениците. По време на курса учениците се запознават със структрата на основните видове есета, развиват уменият за последователно и логично аргументиране и използват богатсвото на езика при изказването на собствено мнение.  В процеса на работа те минават през всички етапи на писането, като ги разработват в детайли чрез богат набор от упражнения и чрез сравнения с образци от оригинални текстове. Написаните от тях съчинения се обсъждат, поправят и се предлагат начини за подобряването им в структурно, езиково и стилово отношение.
Курсът е подходящ за кандидатстващите в български висши учебни заведения, за зрелостници, които ще държат матура по английски език, за яваващите се на международни изпити, в които е включен компонентът писане на есе на английски език.

 

 Интензивен курс по математика и БЕЛ за ученици от  7 клас през пролетната ваканция

Интензивен курс  курс (20 уч.ч. на предмет)  по БЕЛ и математика за изпита след 7 клас ще се проведе през пролетната ваканция.

Програмата включва  решаване на тестове и прилагане на разработки по материала за конкурсния изпит.

Цената за курса с включени материали е 140 лв. (на предмет). При избор само на един предмет – 160 лв.

Записване с внасяне на такса – до 25.03.2014 г. вкл.

 

Летни езикови курсове

Учебен център Bridge организира летни курсове за ученици. Попитайте за най-добрия курс за вашето дете!!!!